Bookmark and Share
 

Balanser dine styrker 

LIFO®-metoden er en adferdsansalyse som skaper større innsikt i egen adferd og større forståelse om hvordan din adferd påvirker andre.

I tillegg bidrar den til mer effektiv kommunikasjon, samhandling og forståelse i lederteam og grupper.

LIFO®-Metoden

LIFO®-metoden bygger på anvendt samfunnsvitenskap og fremmer individuell
og organisasjonsmessig effektivitet. Metoden:

- fokuserer på den enkeltes styrker - samt mulige overdrivelser

- identifiserer den enkeltes foretrukne adferd brukt i jobb og privatliv

- er et verktøy for å øke effektiviteten i kommunikasjon og samhandlingen
  med andre

 

 

 LIFO® sertifiseringskurs

 Ta kontakt med Ingjerd Nomme på tlf +47 93 02 10 04
eller på epost: ingjerd.nomme@barnumassociates.com 

for å finne ut når neste sertifiseringskurs er.

Lær mer om LIFO Metoden her

“LIFO® offers techniques for managers to deal more effectively with their people - showing them how to get the best out of people in both good and stressful conditions and helping them understand how their people are feeling, and why.”

                                      - Dr. Allan Katcher

Barnum Associates International ved Ingjerd Nomme  | Tlf.: +47 93 02 10 04